Проекти

Планиране

Изготвяне на цялостна бизнес стратегия.

Координиране

Разработване на цялостни кампании: търговски, маркетингови, рекламни и ПР.

Маркетинг чрез съдържание

Създаване на свежо, оригинално и ангажиращо съдържание на сайта, блога, профилите в социалните мрежи, насочено към таргет потребителите.

Маркетинг в социалните мрежи

Изграждане и развитие на социални профили в социални платформи: Facebook, Instagram, YouTube.

Имейл маркетинг

Планиране, изпълнение, статистика и анализ на имейл маркетингови кампании според зададените цели и концепция.